Bói bài Tarot

Tarot hàng ngày

Chọn cho mình một lá bài để xem vận số của ngày hôm nay đi nào!

Xem bói ngay

Bói bài tây

Bói bài tây hàng ngày

Xem bói bài tây 52 lá chính xác nhất!

Xem bói ngay

XEM BÓI TỬ VI 12 CON GIÁP 2023

Tử Vi 12 con giáp

Giải mã Lá số Tử Vi của 12 con giáp biết được Tình yêu, Tài vận, Công danh, Sự nghiệp.

 

“ Không nên coi những tính toán bên trên làm cơ sở duy nhất cho mỗi quyết định. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều những Lá số này.Hôm nay là huyền học, ngày mai là vật lí học. Mỗi môn khoa học đều chứa một phần sự thật và đều chứa một phần không chính xác.Một ngày có thể là may hoặc rủi, kết quả khác đi phụ thuộc vào việc ta làm gì và hành động thế nào. Cái rủi dạy ta bài học, cái may khiến ta lười biếng.Sự tùy chọn mạnh hơn cả số phận. Sự tùy chọn chi phối số phận.Quên đi điều đó thật dễ dàng nên chúng ta thường tiếp tục bỏ qua. Đó chính là nguy hiểm và là nguy cơ tiềm ẩn trong các môn mệnh lí.

ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH

Ngũ hành tương sinh tương khắc tạo thành một vòng luân chuyển biến đổi

Xem tất cả bài viết

THẦN SỐ HỌC

Thần số học ngoài việc xem tính cách còn giúp bạn định hướng công việc

Xem tất cả bài viết

KINH DỊCH

Ngũ hành tương sinh tương khắc tạo thành một vòng luân chuyển biến đổi

Xem tất cả bài viết