Mai Hoa Dịch số

Mai hoa dịch số (chữ Hán: 梅花易數) là một hình thức gieo quẻ bói toán được xây dựng trên cơ sở nguyên lý của Kinh Dịch. Ứng dụng Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp với không gian và thời gian… Dựa trên quẻ chủ, quẻ hỗ, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).

Thiệu Khang Tiết đời nhà Bắc Tống Trung Quốc là người nghiên cứu và phát triển Mai Hoa Dịch Số. Ông cũng có nhiều đóng góp to lớn vào bền nghiên cứu Dịch Học của nhân loại.

Ông đã dùng bát quái để dự đoán thông tin, sáng tạo ra phương pháp lấy quẻ theo sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được hoặc giờ, ngày, tháng, năm (theo âm lịch) xảy ra; dùng các phép tính cộng – trừ – nhân – chia để lập quẻ; tìm ra hào động; căn cứ sự sắp xếp của âm dương ngũ hành bát quái cùng các phương pháp phân tích vận khí suy vượng, ngũ hành sinh khắc, quẻ thể, dụng cùng với văn từ của Chu Dịch để đoán giải vận hạn, đoán giải sự việc.

Phương pháp gieo quẻ bát quái 

Có rất nhiều cách để gieo quẻ Mai Hoa như:

 1. Gieo quẻ theo ngày, tháng, năm, giờ.
 2. Dùng 3 đồng tiền gieo quẻ.
 3. Căn cứ vào phương vị của đối tượng để gieo quẻ.
 4. Gieo quẻ theo nét chữ và số.
 5. Gieo quẻ theo âm thanh.
 6. Gieo quẻ theo màu sắc, v.v..

Phần lớn, người ta hay dùng ngày tháng năm và giờ để gieo quẻ. Phương pháp này dễ lấy và được sử dụng rộng rãi

Cách gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ

 1. Lấy năm, tháng, ngày làm thượng quái.
 2. Lấy năm, tháng, ngày cộng thêm giờ làm hạ quái.
 3. Lấy tổng số của cả năm tháng ngày giờ để tim hào động.

Quy ước:

 1. Năm Tý là số 1, năm Sửu là số 2… đến năm Hợi là số 12.
 2. Mồng 1 là số 1, mồng 2 là số 2, đến ngày 30 là số 30.
 3. Tháng 1 là số 1, tháng 2 là số 2, đến tháng 12 là số 12.
 4. Giờ Tý là số 1, giờ Sửu số 2,.. đến giờ Hợi là số 12.

Phàm gieo quẻ, lấy số 8 làm quẻ, quá số 8 thì chia lấy 8 lấy số dư làm quẻ.

Muốn tìm hào động thì chia cho 6; lấy tổng số của năm, tháng, ngày, giờ chia cho 6, lấy số dư làm hào động.

Vì sao muốn tính quẻ phải chia cho 8? Hào thì chia cho 6? Vì quẻ có 8 phương, nên phải chia 8; hào có 6 hào nên phải chia cho 6.

Lưu ý: nếu chia dư 0 thì tính giá trị lớn nhất. Ví dụ chia 8 lấy dư bằng 0 thì lấy số 8, chia 6 dư 0 thì lấy số 6.

Xem số đó ứng với quái nào thì xem ở thứ tự bát quái của Phục Hy. Tức là: Càn-1, Đoài-2, Ly-3, Chấn, Tốn-5, Khảm-6, Cấn-7, Khôn-8.